Bahçeşehir 1.Kısım Zirve Sk. Uphill Court B1 Blok 4U/115 Başakşehir / İSTANBUL

Ev Değerlemesi Ekspertiz Fiyatı-Değeri Nasıl Hesaplanır

Anasayfa - Blog - Ev Değerlemesi Ekspertiz Fiyatı-Değeri Nasıl Hesaplanır
Ev Değerlemesi Ekspertiz Fiyatı-Değeri Nasıl Hesaplanır

Ev Değerlemesi Ekspertiz Fiyatı-Değeri Nasıl Hesaplanır

Ev Değerlemesi Ekspertiz Fiyatı-Değeri Nasıl Hesaplanır

Ev, Arsa, Dükkan, herhangi bir gayrimenkulü alırken veya satarken değerini en doğru şekilde hesaplamak önemlidir. Ekspertiz olarak bilinen spk lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları ev, daire, arsa, dükkan gibi taşınmazların değerini o günkü piyasa değerinden hesaplayarak ekspertiz raporuna yazarlar.

Ev, arsa, dükkan ekspertizi nasıl yapılır

Ev, daire, arsa, dükkan ekspertizi yapılırken üç ayrı yöntem, teknik kullanılır bunlar:

Emsal Karşılaştırma Yöntemi

Maliyet Yöntemi

Gelir İndirgeme Yöntemi

Emsal Karşılaştırma Yöntemi

Bu yöntemde ev, , daire, dükkan, konut ekspertiz değeri hesaplamada ekspertizi yapılacak ev, daire, arsa, işyerinin bulunduğu bölgede ekspertizi yapılan taşınmaza benzer satılık, s atılmış daire, ev, arsa ve işyerleri tespit edilerek alanlarına göre bölünüp metrekare birim değerleri tespit edilir. Bu işlem yapılırken emsal taşınmazların değerlemesi yapılan ev, daire, arsa, işyeri ne göre artı ve eksi şerefiyeleri hesaplanarak nihai son metrekare birim değeri bulunarak değerlemesi yapılan ev, daire, dükkan veya arsanın alanı ile çarpılarak ekspertiz değeri bulunur.

Maliyet Yöntemi

Maliyet yöntemi ile yapılan ev, konut, daire, dükkan ekspertiz değeri hesaplama değerlemede ev, daire, dükkan' ın inşa edildiği arsanın günümüzdeki ekspertiz değeri hesaplanır, arsa üzerinde inşa edilmiş olan bina alanı Şehircilik Bakanlığının o yıl için tespit ettiği inşaat sınıflarına göre inşaat m2 birim değerleri ile çarpılarak bina, daire, dükkanın değeri bulunur. Bu hesaplamada arsa değeri bulunmasında emsal karşılaştırma yönteminden faydalanılır.

Gelir İndirgeme Yöntemi, Kiradan Ev, Arsa, Daire, Dükkan, Mağaza Değerinin Bulunması hesaplanması

Satın alınacak veya satılacak ev, konut, daire, dükkan ekspertiz değeri hesaplama da gayrimenkuller kiraya verildiğinde getireceği kira bedeli, kira müddetince kiraya verilen taşınmaz için yapılan harcamalar düşüldükten sonra kalan net gelirin taşınmazın elde ettiği brüt olan gelirden düşülerek bulunur. Gayrimenkulün bugüne göre değeri bulunur.

Whatsapp Telefon