Bahçeşehir 1.Kısım Zirve Sk. Uphill Court B1 Blok 4U/115 Başakşehir / İSTANBUL

Arazi (Tarla) Değerlemesi

Anasayfa - Hizmetlerimiz - Arazi (Tarla) Değerlemesi
Arazi (Tarla) Değerlemesi

Arazi (Tarla) Değerlemesi

Tarla (arazi) imar planı olmayan belediye mücavir alanı dışında üzerine ekim yapılabilen veya ekim yapmaya az elverişli olan toprak parçasına verilen isimdir.

Arazinin eğimli veya düz bir arazide bulunması, sulama imkanı, kadastro yoluna olan cephesi, ulaşım kolaylığı, toprağın verimlilik durumu, üzerinde olan sera meyve ağacı gibi unsurların kadastro paftasına kayıtlı olup olmamasına göre değerlemeyi etkileyen tüm unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Arazi-tarla değerlemelerinde emsal karşılaştırma en doğru sonuca ulaştıran yöntemdir. Bu yönteme göre yukarıda belirtildiği gibi, sulama, yol, toprağın verimliliği, üzerinde bulunan sera, ağaç gibi değerlerin kadastro paftasına işlenip işlenmediği gibi unsurlara göre sonuca ulaşılır.

Arazi üzerinden geçen yüksek gerilim hatları ve buna bağlı irtifak hakları arazinin değerini eksi yönde etkilemektedir.

Arazi içinde bulunan tabi ve yapay sulama imkanları ile kadastro yoluna cephe olması arazi değerini artı yönde etkilemektedir.

İstisnai durumlarda arazinin tarımsal getirisi hesaplanarak değerleme yapılmaktadır. Bu yöntem ile araziden elde edilen yıllık net getiri ortalama 18-20 ile çarpılarak arazi değeri bulunur. Bu yöntem uygulanırken bölgedeki benzer arazilerin piyasa alım satım fiyatları göz önünde bulundurulmalıdır.

Whatsapp Telefon