Bahçeşehir 1.Kısım Zirve Sk. Uphill Court B1 Blok 4U/115 Başakşehir / İSTANBUL

Tapu Ekspertiz Raporu

Anasayfa - Hizmetlerimiz - Tapu Ekspertiz Raporu
Tapu Ekspertiz Raporu

Tapu Ekspertiz Raporu

Gayrimenkul alım satımlarında tapuda beyan usulü ile bildirilen alım satım bedelleri genellikle tapu harcını az ödemek için düşük gösterilmektedir. Tapu harcı alıcı ve satıcıdan %2 oranında alınmaktadır. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2019 yılı içinde yapılan düzenleme ile taşınmazın gerçek değerinin SPK lisanslı gayrimenkul Değerleme Uzmanlarının hazırlayacağı ekspertiz raporları ile önüne geçilmek istenmiştir.

Hazırlanan taslağa göre tapuda satışı yapılan (konut, dükkan, bina, arsa) gibi tüm gayrimenkuller için ekspertiz değerleme raporu istenmekte idi. Ancak hazırlanan kanun son aşamada torba yasa tabir edilen çoklu listeden çıkartılmıştır.

Bünyemizde bulunan SPK Lisanslı Tecrübeli Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ile tüm gayrimenkul satışları ve yabancı uyruklu kişiler için hazırlanacak tapu ekspertizi raporlarını Grup Değerleme olarak uygun fiyatla ve en kısa sürede tamamlıyoruz.

Tapuda yapılan konut, arsa, bina, otel, tarla gibi taşınmazlar için yabancı uyruklu kişilerin tapuda alım-satım yapması ekspertiz raporu zorunluluğu getirmiştir.

Ayrıca yabancı uyruklu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları için tek veya toplu olarak 250.000$ değerinde konut, bina, arsa alması zorunluluğu vardır.

Vatandaşlık için konut, gayrimenkul alımlarında tapuda alım satımın yapıldığı tarihten 1 gün önceki TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) efektif satış kuru rakamları esas alınır.

Whatsapp Telefon